20 rokov skúseností

Certifikovaná kvalita

Autorizovaný partner Hörmann

Ako autorizovaný partner spoločnosti Hörmann sme držiteľom certifikátu montážnej firmy na systémy Hörmann. Výrobky Hörmann vám budú namontované a servisované profesionálne  zaškolenými zamestnancami.

Certifikované protipožiarne výplne stavebných otvorov

Spoločnosť Vito for plast je držiteľom osobitného oprávnenia na opravu, údržbu, servis a kontrolu protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov.

Overená kvalita montáže okien
a dverí

Sme držiteľom licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ktorá potvrdzuje našu odbornú kvalifikáciu vykonávať stavebné práce pri zabudovaní otvorových konštrukcií do stavby v zmysle platných zákonov a noriem. Táto licencia je potrebná pri preukazovaní žiadateľov o dotácie na zateplenie a výmenu okenných konštrukcií.

Poskytujeme montáž podľa technickej normy STN 73 3134 : 2014, ktorá definuje požiadavky na styk otvorových konštrukcií a obvodového plášťa budovy. V rámci montáže podľa normy STN 73 3134 : 2014 používame 2 spôsoby zhotovenia styku a pripájacej škáry.

1. Tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)

​​​Používame pásky značky illbruck, a to najmä komprimovanú tesniacu pásku illbruck illmod Trio, ktorá umožňuje jednoduchú, rýchlu a kvalitnú izoláciu okien v jednom kroku, keďže v sebe spája všetky tri požiadavky na utesnenie pripájacej škáry - vodeodolnosť, vzduchotesnosť a tepelnú izoláciu.

2. Tesniace izolačné fólie a pásy (parotesné, paropriepustné)

Rovnako ako pásky, používame aj fólie značky illbruck, tu je to najmä fólia ME500 TwinAktiv, ktorá mení svoju tesnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia a preto je možné ju použiť pre utesnenie interiérovej aj exteriérovej strany pripájacej škáry otvorových výplní.